Hvis du er norsk og trenger hjelp med noen av innstikkene eller temaene du finner på WangenWeb, så kan du få dette på Norsk forum for WordPress og bbPress.

Du finner også norske utgaver og noe dokumentasjon på Rablebloggen.